สนามข่าว 7 สี

รัฐบาลออกมาตการเยียวยาโควิด-19 หลังกระทบหนัก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงผลกระทบและเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทความเดือดร้อน โดยมีทั้งมาตรการเร่งด่วน และกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์คลี่คลาย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่เร่งพิจารณาและออกมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  

โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาโดยแบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน ผ่าน "โครงการเราชนะ" และ "โครงการ ม33เรารักกัน" ที่ทั้ง 2 โครงการนี้ยังไม่สิ้นสุดลง โดยจะเพิ่มเงินให้อีกคนละ 2,000 บาท โดยแบ่งการเพิ่มเงินเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และโครงการจะสิ้นสุดการใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน

และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย จะเข้าสู่มาตรการเยียวยาระยะ 2 ที่กระตุ้นการใช้จ่าย และมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผ่าน "โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเงิน 200 บาทต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ไปถึงเดือนธันวาคม รวมเป็นเวลา 6 เดือน 

และคณะรัฐมนตรี ยังเคาะมาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 3" ให้สิทธิประชาชนถึง 31 ล้านสิทธิ คนละ 3,000 บาท วันละไม่เกิน 150 บาทตามเงื่อนไขเดิม และเพิ่มโครงการใหม่ "ยิ่งใช้ ยิ่งดี" โดยรัฐให้ E-Voucher ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ในร้านค้าที่อยู่ระบบภาษี ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดให้ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยจะได้รับในเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน และใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำ เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน แก่ผู้ใช้ไฟบ้านและกิจการขนาดเล็ก โดยให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ส่วนค่าน้ำประปา จะลดราคาลง 10% แก่รายย่อย และจะขอให้สถาบันการเงินของรัฐ ขยายเวลาพักชำระหนี้ ทั้งต้นและดอกเบี้ย แก่ลูกหนี้ไปจนถึงสิ้นปี พร้อมปล่อย "สินเชื่อสู้โควิด" ให้กับเกษตรกรและลูกค้ารายย่อย คนละ 10,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ยืดเวลาชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินของรัฐออกไปจนถึงสิ้นปี

ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลใช้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไปแล้ว  600,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ยังได้อนุมัติงบกลางปี 2564 อีกกว่า 12,000 ล้านบาท เพื่อรับมือกับการระบาดในระลอกที่ 3 ด้วย

โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า จะไม่ย่อท้อต่อการทำหน้าที่ ทั้งการควบคุมและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ขณะนี้