7HDร้อนออนไลน์

โควิดคร่าผู้สูงอายุ 100 ปี ศบค.ปรับเวลาแถลงสถานการณ์ประจำวันเป็น 12.30 น.

วันนี้ ( 6 พ.ค.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เผยถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 18 คนว่า เป็นเพศชาย 5 คน หญิง 13 คน โดยเป็นผู้เสียชีวิตในกรุงเทพฯ 6 คน สมุทรปราการ 3 คน นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 คน ปทุมธานี ยะลา และสิงห์บุรี จังหวัดละ 1 คน โดยผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 45-100 ปี โดยในวันนี้พบผู้เสียชีวิตอายุมากถึง 100 ปี ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากการใกล้ชิดกับคนในครอบครัว การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า มาจากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงอาศัยอยู่ในชุมชนเสี่ยง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/06/60937d733a4f56.31264039.jpg

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ วันนี้ตรวจพบในผู้เดินทางจากประเทศบราซิล โดยข้อกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์บราซิลนั้น เป็นการพบเชื้อระหว่างกักกันตัว จึงขอให้มั่นใจในระบบที่ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่สู่ชุมชน
  
โฆษก ศบค. ระบุว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.64) จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการแถลงสถานการณ์การระบาด เนื่องจากในช่วงเช้าจะมีการประชุมของคณะทำงาน 3-4 การประชุม จึงปรับเวลาแถลงข่าวเพื่อนำข้อสรุปในที่ประชุม มารายงานให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะเริ่มต้นการแถลงข่าวในเวลา 12.30 น. และรายงานในภาคภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-13.30 น. หลังจากนั้น ในช่วงเวลา 13.15 น.-13.45 น. จะเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และในบางวัน ช่วงเวลา 15.00 น. จะมีการถ่ายทอดสดตอบคำถามที่กำลังเป็นที่สงสัยหรือเป็นกระแส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง