ข่าวภาคค่ำ

เปิดทามไลน์รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน - เราชนะ

ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาล พร้อมโอนเงิน เยียวยาในโครงการ ม33เรารักกัน และ เราชนะแลัว ขณะที่โครงการคนละครึ่ง จะเปิดรับผู้ร่วมรับสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน เพื่อได้ 31 ล้านคนตามเป้าหมาย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินเพิ่ม เพื่อการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 ในโครงการ ม33เรารักกัน และเราชนะ ซึ่งเป็น 2 มาตรการเยียวยาเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี

ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแก่ผู้ถือสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยโครงการ ม33เรารักกัน จะโอนเงินงวดแรกในวันพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม และงวด 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม โครงการเราชนะ โอนเงินงวดแรกวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม และงวด 2 วันที่ 28 พฤษภาคม ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวจะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม

สำหรับมาตรการเยียวยาในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์คลี่คลาย 2 โครงการ คือ คนละครึ่งเฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งผู้ขอรับสิทธิจะต้องเลือก เข้าร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

โดยโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่มุ่งกระตุ้นผู้มีรายได้ปานกลาง นอกจากเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผู้รับสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน เพื่อให้ได้ 31 ล้านคนแล้ว ที่จะต้องใช้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และยังแบ่งการใช้้เป็น 2 ช่วง คือ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 1,500 บาท และที่เหลืออีก 1,500 บาทจะใช้ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม

ขณะที่ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้สูง รัฐจะสนับสนุน E-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน เพดานสูงสุดให้ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน รับส่วนลดในการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 10-15

อย่างไรก็ตาม รวมทุกโครงการที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยารอบนี้ จะครอบคลุมประชาชน 51 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ 400,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า แต่หากไม่ร่วมกันควบคุม ระงับสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ มาตรการระยะที่ 2 ทั้ง คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ และเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาจจะต้องชะลอไว้ก่อน เนื่องจากยังไม่เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูเศรษฐกิจ