ประเด็นเด็ด 7 สี

ประชาชนโอดค่าไฟพุ่งหลังเวิร์กฟอร์มโฮม มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วยได้จริงหรือ

ประเด็นเด็ด 7 สี - ประชาชนโอดค่าไฟเดือนเมษายนพุ่งเป็นเท่าตัว หลังสิ้นสุดมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟในรอบแรก ขณะที่ ครม. อนุมัติต่อมาตรการ ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ในรอบสอง ทำให้หลายคนกังวลว่าหลังสิ้นสุดมาตรการ ค่าไฟจะพุ่งซ้ำรอยหรือไม่

นางสาวนันท์ธนัฐ รัตนกิจกมล พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และต้องเวิร์กฟอร์มโฮม ตามคำสั่งของบริษัท แม้ว่าก่อนหน้านี้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจะมีมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อเยียวยาแล้ว แต่หลังสิ้นสุดมาตรการ เดือนเมษายนค่าไฟกลับเพิ่มขึ้นสูงเป็นเท่าตัว

เมื่อวานนี้ (5เม.ย) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติต่อมาตรการลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนอีกครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน ทำให้ประชาชนอีกหลายคนทั่วประเทศต่างกังวล ออกมาโพสต์ตั้งคำถามว่ามาตรการลดค่าน้ำค่าไฟฟ้านี้จะช่วยได้จริงหรือ และหลังสิ้นสุดมาตรการ ช่วงเดือนกรกฎาคมค่าไฟจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีก เหมือนเดือนเมษายนหรือไม่

สำหรับข้อกำหนดสิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน หากหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง แต่หากหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก 2 เดือน

ส่วนค่าน้ำประปาให้ลดลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก คาดว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา จะใช้งบประมาณไม่เกิน 10,000 ล้านบาท