7HDร้อนออนไลน์

ผู้ค้าติดเชื้อ 23 คน เทศบาลนนทบุรี สั่งปิดตลาดสดเทศบาล-ตลาดสมบัติ 3 วัน

วันนี้ ( 7 พ.ค.64 ) เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสมบัติ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 พ.ค. 64  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น และทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสมบัติทั้งหมด หลังผลการตรวจค้นหาเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 23 คน แบ่งเป็น ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ติดเชื้อ 8 คน และสมบัติตลาดสด ติดเชื้อ 15 คน โดยจะมีการคัดกรองเชิงรุก เพิ่มให้ครบถ้วนในกลุ่มผู้ค้าและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบถ้วน ในวันที่ 8 พ.ค.64 

เทศบาลนครนนทบุรี จึงแจ้งให้ปิดตลาดสดที่พบผู้ค้าติดเชื้อ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนทุกท่านดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮล์บ่อยๆ ในส่วนของร้านอาหารให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น

ส่วนการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกคอนโดมิเนียม เมืองทอง อ.ปากเกร็ด โดย สสอ.ปากเกร็ด ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน กำหนดเป้าหมายในการตรวจค้นหา 1,541 คน โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ตรวจแล้ว 561 คน พบเชื้อโควิด 1 คน โดยจะมีการคัดกรองให้ครบถ้วนในวันที่ 7 พ.ค.64