7HDร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์บางแค ระบาด 3 ระลอก ล่าสุดติดเชื้ออีก 191 คน

วันนี้ ( 7 พ.ค.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข และที่ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นห่วงสถานการณ์ในกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น โดยคลัสเตอร์สำคัญในกรุงเทพฯ เช่น ชุมชนแออัดเขตคลองเตย ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านขิง และห้างสรรพสินค้าย่านบางแค บริษัทสินเชื่อลีสซิง เขตราชเทวี ชุมชนโมราวรรณ เขตสวนหลวง ศูนย์การค้าย่านประตูน้ำ เขตราชเทวี ตลาดสำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ บริษัทเอกชน เขตลาดพร้าว ธนาคารพาณิชย์ เขตภาษีเจริญ

ทางด้าน ผอ.เขตบางแค รายงานสถานการณ์ต่อ ศบค. ว่าคลัสเตอร์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มี.ค.64 โดยตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.-6 พ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 855 คน เริ่มต้นจากการติดเชื้อจากร้านอาหารเชื่อมโยงสถานบันเทิง 57 คน หลังควบคุมการระบาดได้ พ้นระยะการควบคุมโรค ก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่ เดือน มี.ค.-เม.ย.64 มีการระบาดในตลาดย่านบางแค ติดเชื้อ 485 คน ซึ่งอยู่ระหว่างเฝ้าระวังโรค ล่าสุดมีการระบาดที่ยังเป็นสีแดง ต้องเร่งควบคุม ในชุมชน ห้างสรรพสินค้า และหมู่บ้าน โดยรวมพบผู้ติดเชื้อแล้ว 191 คน มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ขณะนี้ได้แยกผู้ติดเชื้อเข้ารักษา โดยเฉลี่ยผู้ติดเชื้อ 1 คน จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน ให้กักตัวที่บ้าน และเร่งตรวจค้นหาเชิงรุก

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/07/6094e88940d801.46819799.jpg

สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ในวันนี้ จำนวน 27 คน เป็นเพศชาย 15 คน เพศหญิง 12 คน อายุระหว่าง 30-90 ปี โดยก ทม.มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 18 คน นนทบุรีและสมุทรปราการ จังหวัดละ 2 คน ปทุมธานี ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ระนอง และระยอง จังหวัดละ 1 คน  ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและติดเชื้อจากคนในครอบครัว โดยส่วนใหญ่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ปฏิเสธไม่มีโรคประจำตัว 5 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/07/6094e8c6bfefb3.17897113.jpg