ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐบาลคาดหวัง ยกระดับแก้ปัญหาค้ามนุษย์สู่เทียร์ 1

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปคม.รับทราบการจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ประจำปี 2564

โดย กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายงานแล้ว ซึ่งประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหา และตั้งเป้ายกระดับสู่เทียร์ 1 ในปีนี้ พร้อมยืนยันป้องกันปราบปรามและเยียวยาผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ โดยเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการติดตามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่น และการติดตามนำเงินที่ได้จากการยึด อายัดทรัพย์ไปเยียวยาผู้เสียหาย พร้อมกำชับ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อปกป้องและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องโปร่งใส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง