7HDร้อนออนไลน์

อย.เตือนภัยกาแฟอวดอ้างเสริมสมรรภภาพทางเพศ พบผสมยาปลุกเซ็กซ์ เสี่ยงช็อกดับ

วันนี้ ( 7 พ.ค.64 ) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ( อย.) เผยว่า อย. ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หลังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์กาแฟ ยี่ห้อเอ็มซี-จี (Mc-G) ซองสีดำตัวอักษรสีขาว โดยพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ระบุเลขสารบบอาหาร ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญ คำเตือนในการบริโภค ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ รวมทั้งได้รับการประสานข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ตรวจวิเคราะห์พบทาดาลาฟิลในผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถานที่นำเข้าและจัดจำหน่าย ตั้งอยู่ที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบทาดาลาฟิลในผลิตภัณฑ์เช่นกัน                              

สำหรับทาดาลาฟิล ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด มีข้อควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยโรคตับและไต ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวที่พบการปลอมปนยาแผนปัจจุบันจึงจัดเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยแก่การบริโภค

รองเลขาธิการ อย. ยังได้เตือนภัยไปยังผู้บริโภค ว่าอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมักโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ อย. ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณา เพราะอาจปลอมปนยาและส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา รักษาโรค หากผู้บริโภคพบความผิดปกติของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกต้อง กรณีพบเห็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แจ้งทันทีที่สายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ