7HDร้อนออนไลน์

หัวหินป่วน คลัสเตอร์โรงงานสับปะรดกระป๋อง ติดเชื้อ 112 คน

วันนี้ ( 7 พ.ค.64) นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ และ น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงงานสับปะรดกระป๋อง ริมถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ภายหลังตรวจพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มลูกจ้างชาวเมียนมา

ทั้งนี้มีรายงานว่า จากการเก็บสารตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 257 คน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบผู้ติดเชื้อ 112 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบสวนควบคุมโรค พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงงาน ห้องพักของแรงงานชาวเมียนมา ในบริเวณโรงงาน รวมถึงบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นได้ตั้งโรงพยาบาลสนาม ภายในพื้นที่โรงงานจำนวน 250 เตียง เพื่อดูแลรักษาเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย และควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อขยายวงกว้างออกไปสู่ภายนอก โดยจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดประตูทางเข้า-ออก โรงงาน เพื่อตรวจคัดกรองบุคคล และเฝ้าระวังปิดกั้นจุดที่อาจจะมีการลักลอบใช้เข้า-ออก ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางและอาการหนักจะมีการนำตัวส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของในโรงงานเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในหัวหิน ขณะนี้ สสจ.ได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต มีโอกาสในการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 น้อยมาก ขณะที่โรงงานดังกล่าวได้หยุดสายการผลิตทั้งหมด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนำปัญหาจากโรงงานแห่งนี้เป็นกรณีศึกษากับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อสุ่มค้นหาเชื้อจากคนงานในเชิงรุกตามสัดส่วนของจำนวนคนงานในโรงงานแต่ละแห่ง