ข่าวภาคค่ำ

สธ.เจรจานำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ไตรมาส 3 ปีนี้

ข่าวภาคค่ำ - มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เตรียมให้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีได้ ส่วนความคืบหน้าเจรจานำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ 10-20 ล้านโดส ในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้

สธ.จะให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคในผู้สูงอายุได้
ผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ขยายอายุผู้รับวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีน ให้นำมาฉีดผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในไทยได้ จากเดิมที่กำหนดไว้เฉพาะอายุ 18-59 ปี เท่านั้น ขั้นตอนต่อไปจะส่งให้ อย. ออกประกาศแก้ไขต่อไป

เบื้องต้น กระทรวงสาธารณสุข ได้สอบถามไปยังผู้ผลิตวัคซีนเกี่ยวกับข้อมูลการฉีดในประเทศจีนแล้ว เคยฉีดให้กลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไปได้อย่างปลอดภัย จึงไม่ได้มีข้อห้ามในผู้สูงอายุ

ส่วนความคืบหน้าการเจรจาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์​ ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ประสบผลสำเร็จ เตรียมนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ 10-20 ล้านโดส มาประมาณไตรมาส 3 หรือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ปีนี้ และไตรมาส 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

และภายหลังจากไฟเซอร์ส่งวัคซีนให้ล็อตแรก จะเจรจาพูดคุยกับทางบริษัทไฟเซอร์อีกครั้ง ถึงแนวทางจัดขายวัคซีนให้กับภาคเอกชนในไทยต่อไป

เปิดทางให้ รพ.เอกชน ฉีดวัคซีนทางเลือก
โฆษกรัฐบาล ยืนยัน ภาคเอกชนสามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นทางเลือก แต่ต้องมีคุณลักษณะหรือยี่ห้อที่แตกต่างจากวัคซีนที่ภาครัฐนำเข้ามา เช่น Moderna, Sinopharm หรือวัคซีนอื่นที่มีการขึ้นทะเบียนต่อไปในอนาคต พร้อมควบคุมราคาค่าฉีดวัคซีนให้สมเหตุผลในโรงพยาบาลเอกชนด้วย