เจาะประเด็นข่าว 7HD

ลุ้นสัปดาห์หน้า ครม.เคาะ ใครมีสิทธิรับเงินโครงการไหน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี เชื่อว่า รัฐบาลคงจะดำเนินการตามหลักการเดิม ที่จะมีคนบางกลุ่มได้รับสิทธิถึงสองโครงการ เช่น โครงการคนละครึ่งกับโครงการ ม 33 เรารักกัน โดยรายละเอียดทั้งหมด กระทรวงการคลังจะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า

สำหรับ 6 โครงการรัฐที่ ครม.เคาะออกมา มี 5 โครงการเดิม ประกอบด้วย

1. โครงการ "เราชนะ" ช่วยเหลือประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้อยู่ในระบบกองทุนประกันสังคม 32.9 ล้านคน เพิ่มวงเงิน 2,000 บาท 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายถึง 30 มิถุนายน
2. โครงการ "ม 33 เรารักกัน" ช่วยเหลือแรงงานในระบบ 9.29 ล้านคน เพิ่มวงเงิน 2,000 บาท 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายถึง 30 มิถุนายน
3. โครงการ "คนละครึ่ง เฟส 3" เพิ่มจาก 15 ล้านคน อีก 16 ล้านคน เป็น 31 ล้านคน โดยรัฐจะเพิ่มวงเงินให้คนละ 3,000 บาท อันนี้รอเคาะรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาการใช้จ่าย
4. โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 13.5 ล้านคน โดยรัฐ เพิ่มวงเงิน 200 บาท 6 เดือน เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคมปีนี้
5. เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง 2.5 ล้านคน โดยรัฐ เพิ่มวงเงิน 200 บาท 6 เดือน เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคมปีนี้
6. เป็นโครงการใหม่คือ โครงการ "ยิ่งใช้ ยิ่งได้" เป้าหมาย 4 ล้านคน รัฐสนับสนุน E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายถึง 30 มิถุนายน

ถ้าเรารวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 โครงการ จะมีประชน 93.73 ล้านคน ที่ได้ประโยชน์ มากกว่าจำนวนประชากรในประเทศถึงกว่า 23 ล้านคน แสดงว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้สิทธิ์มากกว่า 1 โครงการ แต่ก็มีบางโครงการที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถ้ารับเงินจาก "ม 33 เรารักกัน" ก็จะไม่ได้สิทธิในโครงการ "ยิ่งใช้ ยิ่งได้"