สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เพิ่ม Hospitel รองรับผู้ประกันตน ป่วยโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐาน โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ และ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็น Hospitel รองรับผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 และ 40 ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 680 เตียง

Hospitel ทั้ง 2 แห่ง จะรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อยเข้ามารักษา จากการตรวจสอบ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ในห้องพักมีอุปกรณ์วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ ระบบแยกขยะติดเชื้อ ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมกับผู้ป่วยติดเชื้อ และที่สำคัญคือ มีแพทย์ พยาบาล ประจำ Hospitel ดูแลผู้ป่วย พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล หากมีอาการรุนแรงขึ้น

ผู้ประกันตน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ติดเชื้อโควิด-19 หากไม่มีสถานที่ตรวจและรักษา ให้โทรสายด่วน 1506 กด 6 ขอความช่วยเหลือได้ทุกวัน ตั้ง 08.00 – 17.00 น.