ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เวลา 13.06 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ นำนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง, นายแพทย์ ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 50,000 เม็ด เพื่อพระราชทานแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

นายแพทย์ ทวีสิน วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กราบทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 29,473 ราย มีผู้ป่วยสะสม 81,274 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก ปอดอักเสบ 1,138 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 380 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหายแล้ว 2,247 ราย ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น แต่ในบางจังหวัดลดลง ส่วนการกระจายวัคซีน รัฐบาลมีเป้าหมายกระจายแก่ประชาชนให้ครบ 50 ล้านคนในปีนี้ ขณะนี้ ใช้ไป 2,297,218 โดส ขณะที่การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจพบการติดเชื้อยังไม่ได้รับการรักษา ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ติดเชื้อฯ ให้หายเป็นปกติโดยเร็ว

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใย สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญและมีความจำเป็นในการต่อชีวิตของผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจ มีไม่เพียงพอ ด้วยทรงห่วงใย จึงทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข โดยตัวเครื่องติดตั้งบนรถเข็น สามารถเคลื่อนย้ายให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก ใช้งานได้เป็นเวลานาน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม ยังคงสามารถใช้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปได้เป็นเวลานาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด