ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานข้าวสารหอมมะลิจากโครงการซแรย์อทิตยา แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคโควิด-19

ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญข้าวสารหอมมะลิพระราชทานจากโครงการซแรย์อทิตยา ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน 2 พันกิโลกรัม มอบแก่ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคโควิด-19 ด้วยทรงห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพ และความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน นับแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

โครงการซแรย์อทิตยา เกิดจากพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดูแลของ "โครงการเกษตรอทิตยาทร" ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การได้รับพระราชทานข้าวสารหอมมะลิครั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด