เจาะประเด็นข่าว 7HD

กวางผา สัตว์ป่าหายาก อวดโฉมที่ดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เผยแพร่ภาพ กวางผา หรือ ม้าเทวดา สัตว์ป่าหายากและเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกไว้ได้ขณะที่กวางผาออกมาเดินหากินบนหน้าผาบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ในช่วงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อยู่ระหว่างปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี

บ่งชี้ให้เห็นถึงระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แล้ว และการฟื้นตัวของธรรมชาติที่สวยงามด้วย