เช้านี้ที่หมอชิต

ฝรั่งเศส ประท้วงรัฐบาล ปมกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เช้านี้ที่หมอชิต - ประชาชนชาวฝรั่งเศส ทั้งในกรุงปารีสและอีกหลายเมือง ต่างออกมาลงถนนประท้วงรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญกับกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ดำเนินการเร็วขึ้น โดยกลุ่มผู้ชุมนุมต่างตำหนิประธานาธิบดี "เอ็มมานูเอล มาครง" ที่มีมาตรการที่ไม่แข็งแกร่งต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

ส่วนทางด้านองค์กร "กรีนพีซ" ก็ได้ออกมาประณามการลงมติของสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสภาล่างของรัฐสภาฝรั่งเศส ที่ปฏิเสธการจัดการปัญหาดังกล่าว

การประท้วงนี้เกิดขึ้นหลังจากสมัชชาแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะยกระดับการดำเนินการ อันทำให้ฝรั่งเศสบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับระดับในปี 1990 ภายในปี 2030 ด้วยคะแนนเสียง 332 ต่อ 77 เสียง (ทั้งหมด 577 เสียง)

ร่างกฎหมายนี้ห้ามบริการเที่ยวบินในประเทศ ที่มีเวลาการเดินทางต่ำกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถไฟแทนได้ ยกเว้นเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ รวมถึงห้ามสร้างสนามบินแห่งใหม่หรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมของสนามบินที่เปิดทำการอยู่

นอกจากนั้นร่างกฎหมายนี้ยังห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 95 กรัมต่อกิโลเมตร ตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป รวมถึงขอความร่วมมือโรงเรียนรัฐจัดเมนูอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลาอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์

ขณะเดียวกันร่างกฎหมายยังกำหนดความผิดทางอาญาใหม่ สำหรับกรณีสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงในระดับชาติหรือที่เรียกว่า "อีโคไซด์" (ecocide) โดยผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และปรับเงิน 4.5 ล้านยูโร (ราว 168 ล้านบาท)