เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2521

เช้านี้ที่หมอชิต - พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคล เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ โดยวันประกอบพิธีนั้น ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของปี หรือวันอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ และต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ในการเตรียมทำนา

ในปี 2521 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นวันที่ 11 พฤษภาคม นายปรีดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัยนั้น ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน ไปยังลานแรกนา เจิมโคและไถ ก่อนทำพิธีป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่มทั้ง 7 ชนิด โดยปีนั้นพระโคเลือกกินข้าวเปลือก ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์

หลังเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนต่างพากันมาเก็บเมล็ดข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านไว้ เพื่อนำไปปลูกในไร่นาของตัวเองและบูชา เพราะเชื่อว่าเมล็ดข้าวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง