7HDร้อนออนไลน์

เทศบาลนครนนท์ เปิดจุดคัดกรองเพิ่ม กว่า 1,500 คน คาดผู้ติดเชื้อพุ่ง

จากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1294/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40 ) ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมคือ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติ ให้ปิดต่อเนื่อง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งปิดสถานที่ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสดสมบัติ อำเภอเมือง นนทบุรี ฝั่งเดียวกัน ให้ปิดสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสดสมบัติ อำเภอ เมืองนนทบุรี เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564

บรรยากาศเช้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งทีมลงตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก 4 จุด คือ 1.จุดซอยแสงเทียน คัดกรองจำนวน 500 คน 2.จุดตลาดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 500 คน 3.จุดศาลากลางหลังเก่า จำนวน 500 คน และ 4.จุดตลาดสดประชานิเวศน์3 จำนวน 150 คน ซึ่งผลการตรวจคัดกรองจะออกหลังจากนี้ 1-2 วัน คาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทำการคัดกรองตลาดสดทั้ง 2 แห่งครั้งแรกวันที่ 7-8 พ.ค.64 ยอดรวมจำนวน ยอดรวม 903 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 173 คน

ผู้สื่อข่าวสอบถาม น.ส.ฐิติมา ศรีเพ็ง อายุ 76 ปี ขายผลไม้แยกสภ.เมืองนนทบุรี ใกล้ท่าน้ำนนทบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่เมื่อวานเย็นประมาณ 18.00 น.ว่าให้ปิดอาคารพาณิชย์ ร้านค้า แผงลอย ทั้งสองฝั่งจนตลาด ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัว ของสดที่สั่งมาไม่สามารถนำมาขายได้ เสียหาย ทางเจ้าหน้าที่น่าจะแจ้งล่วงหน้าแล้วให้เราทยอยขายสินค้าก่อน ขายของก็ไม่ดีต้องมาแบกรับต้นทุน ลำบากมากช่วงนี้ ตนก็เข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือ แต่น่าจะผ่อนปรน