ห้องข่าวภาคเที่ยง

เบิร์ด ธงไชย ได้ปริญญาเอก

Congratulation ให้ ดร.เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จากนี้ต้องเรียกพี่เบิร์ดว่า ดร.เบิร์ดแล้ว เพราะล่าสุดได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งพี่เบิร์ดโพสต์คลิปขอบคุณลงในอินสตาแกรมด้วย...