ข่าวเด็ด 7 สี

เห็นชอบเพิ่มกลุ่มแรงงาน 16 ล้านคน ฉีดวัคซีนโควิด-19

ภาครัฐและเอกชน เห็นชอบเพิ่มกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม 16 ล้านคน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยให้สำนักงานประกันสังคม และจังหวัด เป็นผู้รวบรวมจำนวนและรายชื่อแรงงาน เพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงและประชาชนทุกๆ คน ให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุด โดยข้อมูลล่าสุดได้มีการฉีดสะสมแล้วกว่า 1,800,000 โดส

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 310,000 โดส ซึ่งได้เตรียมพื้นที่นอกโรงพยาบาล 25 แห่งให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปฉีดวัคซีน เน้นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก เช่น พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง, แท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์, คนขับเรือ, ครู เป็นต้น โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 21 พฤษภาคม มีเป้าหมายจะฉีดวันละ 50,000 คน และในโรงพยาบาล 126 แห่งสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค วันละ 30,000 คน