7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 18 คน ยอดป่วยสะสมเฉียด 4,000 คน ผู้เสียชีวิตคงเดิม

วันนี้ (11 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานวา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 18 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 3,934 คน ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 3,243 คน ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 679 คน วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 12 คน

สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัว แยกเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 519 คน อาการปานกลาง (สีเหลือง) 97 คน อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 47 คน และ อาการหนัก (สีแดง) 16 คน ส่วนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวแยกรักษาที่โรงพยาบาลสนาม 399 คน โรงพยาบาลรัฐ 184 คน โรงพยาบาลเอกชน 82 คน  Hotpitel  14 คน และโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ 340 คน จากที่วานนี้ (10 พ.ค.64) 339 คน

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการกระจายวัคซีนโควิดจำนวน 600,000 โดส เพื่อคนเชียงใหม่ ซึ่งการจองคิวเข้าฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ได้จองคิวผ่านหมอพร้อมจำนวน 40,215 คน จองคิวผ่านโรงพยาบาลและ รพ.สต. จำนวน 6,898 คน ซึ่งพบว่าการจองคิวไม่ถึง 50,000 คน

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้ที่เดินทางด้วยสายการบิน NOKAIR เที่ยวบิน DD008 ดอนเมือง-เชียงใหม่ วันที่ 9 พ.ค. 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่

1. โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง
2. จุดตรวจ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่เวลา 09.00 -16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ (ตรงข้ามสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์) เวลา 09.00-15.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีประวัติเสี่ยง หากเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอผลหรือแม้ว่าผลตรวจจะไม่พบเชื้อ แต่ต้องกักตัวสังเกตอาการจนครบ 14 วัน สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนในครอบครัว และชุมชน