ห้องข่าวภาคเที่ยง

กต.ระงับชั่วคราว ชาวต่างชาติจาก 4 ประเทศเข้าไทย

หลังเกิดการติดเชื้อของหญิงชาวไทยและบุตรชาย ที่เดินทางมาจากปากีสถานติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย และที่ประชุม ศบค.สั่งการให้สกัดกั้นไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ประเทศทั้งที่เดินทางเข้าถูกต้องตามระบบ และช่องทางธรรมชาติ โดยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ ที่มีต้นทางจาก 4 ประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่วานนี้ โดย 4 ประเทศดังกล่าวมีอินเดียที่ระงับไปก่อนหน้านี้  ปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียระบาด

โดยการระงับดังกล่าว ครอบคลุมกรณีชาวต่างชาติที่เดินทางออกจาก 4 ประเทศข้างต้นและเปลี่ยนเครื่องในประเทศอื่น และรวมกรณีที่ชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวเดินทางผ่านไป 4 ประเทศข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยเช่นกัน

มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติ ไม่ได้ห้ามคนไทย และนักการทูตต่างชาติ และครอบครัวที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน