ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยังมีผู้ลักลอบจากเมียนมาเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง

กองกำลังสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ยังจัดชุดลาดตระเวนซุ่มเฝ้าระวังและตรวจเข้มอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตลอดแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศ ซึ่งยังคงพบมีการลักลอบเข้าประเทศอีก 49 คนพร้อมกับผู้นำพา 3 คน จึงได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน จากการประสาน สสจ.จันทบุรี ที่ขอรับการสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ที่สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี เพิ่มเตียงผู้ป่วย จำนวน 75 เตียง จากจำนวน 232 เตียง เป็น 307 เตียง เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนกองทัพอากาศที่มีโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ยังสามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อีก 102 เตียง สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าที่ต้องสัมผัสกับโรคนั้น ในส่วนกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและเป็นเจ้าหน้าที่เสี่ยงกับการได้รับเชื้อ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้แล้ว 5,665 นาย และอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่าย ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนาม