เจาะประเด็นข่าว 7HD

ติดเชื้อรายใหม่ 1,919 คน เสียชีวิตพุ่ง 31 คน ผู้ป่วยหนักจำนวนมาก

โดย ศบค.รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19รายใหม่อีก 1,919 คน รวมผู้ป่วยสะสม 86,924 คน หายป่วยแล้ว 57,037 คน เสียชีวิต 31 คน รวมเสียชีวิตสะสม 452 คน โดยผู้เสียชีวิต 31 คนเป็นชาย 15 หญิง 16 คนอายุระหว่าง 34-94 ปีอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 17 ราย พร้อมกับพบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานมากที่สุดตามลำดับ และติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด

ส่วนผู้ที่อาการหนักวันนี้ 1,207 คน ซึ่งยังคงตัวเลขไม่ต่ำกว่า 1,000 คนมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจวันนี้มีรายงานถึง 390 คน

ในขณะที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ ก็มีการพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีอยู่ในประเทศไทยว่าจะสามารถป้องกันได้หรือไม่ เรื่องนี้ นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุป เปิดเผยว่า ในส่วนวัคซีนประเภท MRNA ทั้งโมเดอร์นา และไฟเซอร์ ซึ่งต้องฉีดสามเข็ม มีประสิทธิภาพสู้กับไวรัสกลายพันธุ์ได้

สำหรับสถานการณ์ในอินเดียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 320,000 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3,800 คนทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 23 ล้านคนแล้ว ทำให้นานาชาติเรียกร้องให้อินเดียประกาศล็อกดาวน์ประเทศ เพื่อควบคุมการติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศยกระดับสายพันธุ์อินเดีย เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลก ถือเป็นเชื้อกลายพันธุ์ลำดับที่ 4 แพร่ระบาดได้รวดเร็ว และอาจต่อต้านวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้ด้วย

ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดใกล้ทะลุ 159.6 ล้านคนแล้ว เสียชีวิตกว่า 3.3 ล้านคน โดย 3 ประเทศ ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล