เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดเส้นทางนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเสียภาษี VAT 2

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุป เปิดเผยถึง เส้นทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือกว่า ในขณะนี้มีทั้งหมด 2 ยี่ห้อคือ โมเดอร์นา และ โนวาแวกซ์ ซึ่งในส่วนของ โมเดอร์นา คาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.ภายใน 2 สัปดาห์นี้ แต่จะได้รับของประมาณเดือนสิงหาคม ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม โดยต้องเสียภาษี VAT 2 ครั้ง และค่าบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรมอีกราว 5-10 % รวมราคาต่อโดสน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 - 3,000 บาท

ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อยกเว้นด้านภาษี เกี่ยวกับสินค้าต้านโรคโควิด-19 พบว่ามีการออกประกาศยกเว้นรัษฎากร มาตรการสนับสนุนนำเข้าสินค้าต้านโควิด-19 เพื่อการบริจาค ฉบับที่ 700/2563 ให้กับสถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก็สิ้นสุดไปแล้ว อีกทั้งไม่ครอบคลุมถึงสินค้าต้านโควิด-19 ที่นำเข้ามาเพื่อการค้าด้วย