7HDร้อนออนไลน์

วัคซีนโควิด Moderna ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ทวิตเตอร์ เผย อย.ขึ้นทะเบียน วัคซีนโคิด19 Moderna แล้ว