เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักรบ นักปกครอง ศิลปิน กวี และช่าง ซึ่งได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมงคลแก่ชาติ จนทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาวรรณกรรม ในปี 2511

จึงได้มีการจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 ขึ้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง พระราชสมุทรเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินของบริเวณพระอารามให้ โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในอุทยานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2530 จนถึงปัจจุบัน