รอบรั้วรอบโลก

บราซิลหยุดผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ชั่วคราว

สถาบันวิจัยบูตันตัน ในนครเซาเปาลู ของบราซิล ประกาศหยุดผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 โคโรนาแวค โดยบริษัท ซิโนแวค ของจีน เนื่องจากขาดแคลนส่วนผสมหลักในการผลิต ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการฉีดวัคซีนในประเทศ ซึ่งทางสถาบันเปิดเผยว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดความล่าช้าในการขนส่งส่วนผสมวัคซีนมาจากจีน แต่คาดว่าส่วนผสมพื้นฐานล็อตใหม่จะมาถึงบราซิลภายในเดือนหน้า ซึ่งจะครอบคลุมการผลิตวัคซีนได้ 17 ล้านโดส นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในบราซิลยังขาดการสื่อสารและการวางแผนที่ดี เนื่องจากรัฐบาลกลางไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องเตรียมการรับมือกับโรคโควิด-19 เอง