สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รัฐขยายวัคซีนเป็น 150 ล้านโดส

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวัคซีน Sinovac เข้าไทยรวมทั้งสิ้น 3.5 ล้านโดส พร้อมจะกระจายไปยัง 77 จังหวัด และ รัฐบาลจะเร่งจัดหาให้ได้ 150 ล้านโดส ให้ครอบคลุมเพียงพอตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หลังประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมย้ำรูปแบบการ Walk in เข้ารับวัคซีนจะเริ่มในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย ขานรับวาระแห่งชาติ สั่งทุกจังหวัดจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร และ เครื่องมือ รองรับการฉีดวัคซีน ให้เพียงพอ ต่อจำนวนผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง และ ประสานสนับสนุนหอการค้า 62 จังหวัด ร่วมจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนเอกชน 333 แห่ง โดยเพิ่มข้อมูลดังกล่าว เข้าในระบบแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" รวมทั้งวางระบบติดตามผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ตลอดจนการให้ช่วยเหลือหากเกิดกรณีมีอาการไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ให้ใช้กลไกท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์ ให้คนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุด และ ที่สำคัญต้องซักซ้อมระบบการฉีดวัคซีน ให้มีความพร้อมภายในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้