สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 พุ่ง 5 ล้านคน

การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ผ่าน Line และ แอปพลิเคชัน หมอพร้อม รวมถึงในโรงพยาบาล และ อสม.ยอดล่าสุด อยู่ที่ 5,207,001 คน เป็นการจองฉีดในพื้นที่ กทม. 670,695 คน และต่างจังหวัด 4,536,306 คน

ทางเพจ "หมอพร้อม" โพสต์ข้อความ ระบุว่า เดือนมิถุนายน มีผู้จองคิวฉีดวัคซีนเต็มจำนวนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และให้จองคิวในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดยขณะนี้ประชาชน ในกลุ่มเป้าหมาย จะจองคิวได้อยู่ แต่ไม่สามารถเลือกวันใดก็ตาม ในเดือนมิถุนายนได้แล้ว เว้นแต่จะมีผู้ที่กดยกเลิกคิวที่จองเอาไว้

ส่วนข้อสงสัย ที่จากเดิมกลุ่มประชาชน อายุ 18-59 ปี จะเริ่มให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ในระบบหมอพร้อมได้ เดือนกรกฎาคม ทำให้อาจมีผู้ที่ไม่อยากรอ เข้าไป Walk in ฉีดกันจำนวนมาก

ทางเพจ "ศูนย์ข้อมูล COVID-19" ตอบข้อสงสัยว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ให้ประชาชนทั่วไปกลุ่มนี้ จองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมได้เลย ราวสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้เริ่มฉีดเมื่อใด

ส่วนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศตอนนี้ อยู่ที่ 2,218,420 โดส เป็นวัคซีนเข็มที่1 จำนวน 1,445,428 โดส และวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 772,992 โดส

และเมื่อวานนี้ มีวัคซีนจากซิโนแวค ส่งมาถึงไทยเพิ่มอีก 500,000 โดส และจะถูกส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และ เอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรค ตรวจรับวัคซีน และกระจายไปยังหน่วยบริการ และ สถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผน ที่ทางกรมควบคุมโรค กำหนดต่อไป

โดยขณะนี้ไทยได้รับวัคซีนซิโนแวค ทั้งจากการบริจาค และ สั่งซื้อตามปกติแล้ว 4,500,000 โดส ซึ่งปลายเดือนนี้ จะถูกส่งมาเพิ่มอีก 1,500,000 โดส รวมเป็น 6,000,000 โดส