สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธปท.หนุนฉีดวัคซีนโควิด-19กระตุ้นเศรษฐกิจ19

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ย้ำการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศระลอกใหม่ มีความรุนแรงกว่าระลอก 1 และ 2 จำนวนผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ช้าลง การได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งธปท. ได้จัดทำสมมุติฐานการฉีดวัคซีนต้านโควิดที่จะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยไว้ 3 กรณีคือหากสามารถจัดหาและกระจายวัคซีนได้ 100 ล้านโดสในปีนี้ คาดว่า จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 และจะทำให้ GDPปี 2564 มีโอกาสขยายตัวได้ 2% และขยายตัวได้ 4.7%ในปีหน้า

แต่หากปีนี้สามารถจัดหาและกระจายวัคซีนได้ 64 ล้าน 5 แสนโดส จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 และจะส่งผลให้ GDP ปี 2564 ขยายตัวได้ 1.5% และขยายตัวได้ 2.8% ในปีหน้า ส่วนกรณีสุดท้ายคือ หากจัดหาและกระจายวัคซีนได้น้อยกว่า 64 ล้าน 5 แสนโดสภายในปีนี้ คาดว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ปี 2564 มีโอกาสขยายตัวได้เพียง 1% ส่วนในปี 2565 คาดว่า GDP จะขยายตัวได้ 1.1% วัคซีนถือเป็นพระเอกสำคัญในขณะนี้ ซึ่งหากทำได้เร็ว ก็จะมีผลดีในเรื่องการเปิดประเทศซึ่งสมมุติฐานนี้ยังไม่รวมมาตรการจากภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยเยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือกนง. จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง