7HDร้อนออนไลน์

อนามัยโพล พบคนในชุมชน 1 ใน 3 สวมแมสก์ใต้คาง เตือนเสี่ยงรับเชื้อ-แพร่เชื้อ

วันนี้ ( 16 พ.ค.64) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบกลุ่มก้อนของการระบาดส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนและครอบครัว จากผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 5 – 12 พ.ค.64 พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากทำได้ 96.6% เว้นระยะห่าง 95.7 % ล้างมือเป็นประจำ  97.8 % และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมของผู้อื่นที่อยู่ในชุมชน ในประเด็นสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านพบว่า เห็นผู้อื่นเกือบ 30% หรือประมาณ 1 ใน 3 สวมหน้ากากกันน้อย และสวมไม่ถูกต้อง โดยสวมไม่ปิดจมูกหรือสวมไว้ใต้คาง นับว่าเป็นความเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในชุมชนได้ง่าย

อธิบดีกรมอนามัย เผยด้วยว่า วิธีการเลือกหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนั้น ให้พิจารณาด้านนอกและด้านในของหน้ากากให้ชัดเจน ต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่เปรอะเปื้อน และไม่มีตำหนิ ต้องคลุมจมูกและปาก สายคล้องหูต้องไม่ฉีกขาดและต้องไม่มีส่วนใดหลุดออกจากหน้ากาก แถบปรับกระชับดั้งจมูกต้องยึดแน่นและ ก่อนสวมหน้ากากควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และห้ามใช้หน้ากากร่วมกับคนอื่น

“การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้นำด้านที่ดูดซับน้ำไว้ด้านใน โดยมีลักษณะพื้นผิวนุ่มกว่าเพื่อดูดซับเหงื่อ น้ำมูก น้ำลาย จากการไอจาม และนำด้านมันที่ไม่ดูดซับน้ำไว้ด้านนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านที่มีสี เพื่อป้องกันการซึมซับของเหลวหรือละอองจากภายนอกเข้ามา หากหน้ากากเกิดการฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับ หรือเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือเปียกน้ำ ให้เปลี่ยนใหม่ทันที” นพ.สุวรรณชัยระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง