ข่าวภาคค่ำ

ปรับพื้นที่ป้องกันโควิด-19 พรุ่งนี้

ข่าวภาคค่ำ - พรุ่งนี้ เริ่มผ่อนคลายบางกิจการ ที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะร้านอาหารที่เปิดให้รับประทานในร้านได้ ตามข้อกำหนดมาตรา 9 ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของที่นั่ง จนถึง 21.00 น. และสามารถสั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใน 17 จังหวัดให้นั่งรับประทานในร้านและสั่งกลับบ้านได้ถึง 23.00 น. และพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด นั่งรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ย้ำว่าทั่วประเทศยังต้องงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอย่างเด็ดขาด ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังต้องปิดบริการ ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ได้มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 9  และข้อปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค และเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อปราบปรามต่อไป

โดยวันนี้ร้านอาหาร ได้เริ่มจัดร้านเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ให้ประชาชนรับประทานอาหารในร้านได้ ตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เช่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ที่ต้องจัดเป็นโต๊ะเดี่ยว เว้นระยะห่าง ภายในร้านไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นที่ร้านเป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง