เช้านี้ที่หมอชิต

Green Report : เปิดหลักฐานใหม่เอาผิดโรงงานปล่อยสารเคมีปนเปื้อน

เช้านี้ที่หมอชิต - กรีนรีพอร์ต ตามกรณีการปนเปื้อนสารเคมีลงอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ตามพระราชดำริ จนล่าสุดได้หลักฐานชัดเจนเอาผิดโรงงานต้นตอได้แล้ว ติดตามกับคุณบอย ธนพัต กิตติบดีสกุล

หลักฐานใหม่ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ธรณีฟิสิกส์ ในตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สรุปชัดเจนได้ 3 แนวทาง คือ ตรวจพบแนวปนเปื้อนจำนวน 2 แนว โดยเฉพาะแนวที่ 1, การปนเปื้อนบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโรงงานชัดเจน และมีการปนเปื้อนลงแหล่งน้ำบาดาลถึง 1,450,000 ลูกบาศก์เมตร มติร่วมกันของกรมควบคุมมลพิษ และกรมชลประทาน ฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายหลัก 100 ล้านบาท

พื้นที่ตั้งของโรงงานนี้ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 และเป็นผู้กำกับดูแล จะมีการตรวจสอบด้วยว่ามีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของอีไอเอหรือไม่

หลักฐานชุดนี้ จะส่งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด เอาผิดทางอาญาเพิ่มเติมด้วย และหากเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหาย ป.ป.ช. จะเข้ามาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งด้วย ที่น่ากังวลขณะนี้ คุณภาพน้ำในอ่างไม่สามารถใช้การได้ และเสียหายทั้งหมด อยู่ระหว่างการหาวิธีบำบัดจากการปนเปื้อนสารโลหะหนัก คาดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควร ในการฟื้นฟูร่วมกับชลประทาน

สำหรับโรงงานแห่งนี้ ประกอบกิจการประเภทหลอม หล่อ และถลุงแร่ โดยนำแร่โมลิบดินัมมาคัดแยก และล่าสุดเราได้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังโรงงานลักษณะเดียวกันนี้อีกแห่ง ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้