เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีเททองหล่อพระประธาน วัดเสด็จ ปี 2517

เช้านี้ที่หมอชิต - วันที่ 20 กรกฎาคม 2517 ที่วัดเสด็จ ตำบลฟ้อนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้มีพิธีเททองหล่อพระประธาน พระพุทธลีลา พระโมคคัลลา และพระสารีบุตร โดยมี สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวศวิศยาราม เป็นประธาน

พิธีเริ่มโดยพระครูสาทรพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดเสด็จ นำแผ่นทองคำ ทองแดง และเงิน ที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาค มารวมไว้ในเบ้าองค์พระประธาน และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จากนั้น สมเด็จพระวันรัตได้ถือสายสูตร เมื่อได้มงคลอุดมฤกษ์ ก็ประกอบพิธีเททอง คณะกัมมัฏฐาน นั่งบริกรรมในพิธี

การประกอบพิธีเททองในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างองค์พระประธานสำหรับวัดแล้ว ยังได้นำพระพุทธรูปปางอื่น ๆ ให้ประชาชนไว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อนำรายได้สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเสด็จอีกด้วย