เช้านี้ที่หมอชิต

เดือดด่านตรวจ ชาวบ้านโวย ต้องจ่ายเงินตรวจโควิด-19 กลับบ้าน จ.ภูเก็ต

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวจังหวัดภูเก็ต โวยลั่นด่านตรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จุดคัดกรองหลักเข้า-ออกพื้นที่ หลังมีคำสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 2 เข็ม และไม่ผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมง ต้องเข้าตรวจกับบริษัทเอกชน และจ่ายค่าตรวจ 450 บาท ก่อนเข้าไปในจังหวัดภูเก็ต ทำให้เดือดร้อน ขณะที่ล่าสุด ผู้ว่าฯ ออกคำสั่ง ใครไม่ตรวจ ให้กักตัว 14 วันแทน

คลิปภาพที่มีการรวมตัวของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่พอใจมาตรการของจังหวัด หลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องมีเอกสารรับรองผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมง แต่หากผู้ใดที่ไม่ผ่านมาตรการทั้ง 2 อย่าง ก็ต้องเข้าตรวจคัดกรองของบริษัทเอกชนที่มาให้บริการ แต่ต้องจ่ายค่าตรวจเองคนละ 450 บาท ปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวทำให้ประชาชนที่ต้องเข้าพื้นที่จังหวัดวานนี้ไม่พอใจ (17 พ.ค.) เพราะบางคนต้องการที่จะกลับบ้านตัวเองในจังหวัดภูเก็ต หรือบางคนออกไปทำธุระนอกพื้นที่ แต่เมื่อจะกลับบ้านต้องจ่ายเงิน 450 บาท อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ ประชาชนต้องประหยัดเงิน แต่กลับต้องมาจ่ายเงินให้บริษัทเอกชนที่จังหวัดหามาให้บริการประชาชน ทั้งที่ควรเป็นหน่วยงานรัฐมาให้บริการประชาชน

หลังเกิดเหตุดังกล่าว ทำให้ช่วงค่ำวานนี้ (17 พ.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยเปลี่ยนแปลงให้ กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางนั้น ให้เข้ากักกันตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักกันตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล ตลอดระยะเวลาที่กักกัน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ และอาจได้รับโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ