เช้านี้ที่หมอชิต

เปิดตัวเลขผู้ต้องขัง 8 เรือนจำ ติดโควิด-19 ทะลุ 10,748 คน

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังวานนี้ (17 พ.ค.) เช้านี้ที่หมอชิต นำเสนอจำนวนผู้ต้อง 8 เรือนจำทั่วประเทศไทย ที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 9,783 คน แต่ล่าสุดตัวซึ่งเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ขยับขึ้นอยู่ที่ 10,748 คน หลังตรวจไปแล้วมากกว่า 24,000 คน หลังจากนี้ก็คาดว่ายังมียอดเพิ่มขึ้น
  
ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและสถานที่กักขัง โดยเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้ต้องขัง วันที่ 1-16 พฤษภาคม โดยกรุงเทพมหานครมีการเข้าตรวจ 5 จุด ประกอบด้วย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร, เรือนจำกลางคลองเปรม, เรือนจำพิเศษธนบุรี ,ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กลุ่มเป้าหมาย 14,429 คน พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6,749 คน คิดเป็นร้อยละ 47

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตรวจกลุ่มเป้าหมาย 2,661 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 48 คน แต่ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 2,214 คน ขณะที่เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจกลุ่มเป้าหมาย 798 คน พบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 21 คน

เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจแล้ว 6,469 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,929 คน คิดเป็นร้อยละ 61

รวมตัวเลขตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำ และสถานที่ต้องขัง 8 แห่ง 24,357 คน พบติดเชื้อโควิด-19 กว่า 10,748 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 2,235 คน หรือ ร้อยละ 49

เหตุที่ตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น เนื่องจากตรวจปูพรมระยะเวลาสั้นเกินไป ทั้งที่ต้องขยายวงกว้างและรวดเร็ว โดย 2-3 เรือนจำที่ตัวเลขสูง เป็นเรือนจำพิเศษ หรือเรือนจำรับผู้ต้องขังรับใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถตรวจหาเชื้อพบได้ทันที เพราะอย่างน้อยต้องตรวจ 1-3 ครั้ง จึงพบเชื้อ จึงทำให้กลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่ อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้าไประบาดในเรือนจำ สถานการณ์ขณะนี้ทำให้กรมราชทัณฑ์อยู่ในภาวะจำนน และจะมีการหารือกับศาล เพื่อขอให้ใช้คอนเฟอเรนซ์แทนการนำผู้ต้องขังออกไปศาล แต่หากไม่สามารถทำได้ ก็ควรเลื่อนไต่สวน