สนามข่าว 7 สี

เริ่มจองคิว หมอพร้อม ฉีดวัคซีนประชาชนทั่วไป 31 พ.ค.นี้

ประชาชนทั่วไปจะได้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ และอัปเดตจำนวนคนไทย ที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ล่าสุด 1.4 ล้านคน ส่วนที่ครบ 2 เข็มแล้วเกือบ 800,000 คน

ระบบหมอพร้อม ได้ปรับมาให้กลุ่มประชาชนทั่วไปได้เร็วกว่ากำหนดเดิม ร่นเวลามาเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เข้าไปแอดไลน์ Official หมอพร้อม หรือลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม เพื่อเลือกโรงพยาบาล และนัดวันเวลา จองฉีดวัคซีนได้

พร้อมกับอีก 2 ช่องทาง ในการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านโรงพยาบาลที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือ จองผ่าน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ก็ได้ นอกจากนี้ ในบางจังหวัดที่เปิดช่องทางให้ Walk-in ก็ทำได้ ตามประกาศของแต่ละจังหวัด โดยในกลุ่ม Walk-in ในแต่ละจังหวัดจะได้ประมาณ 20% ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ และการจัดสรรวัคซีน ก็จะปรับไปตามพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาดหนักด้วย ที่จำเป็นต้องระดมวัคซีนไป เพื่อสกัดกั้น หรือหยุดยั้งการระบาด

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้ Walk-in ไปฉีดวัคซีนตามศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม ที่เห็นเปิดกันแล้วหลายที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจว่า กลุ่มที่ได้ไปฉีด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสี่ยง ที่มีนัดหมายมาล่วงหน้าแล้ว

โซเชียลมีเดีย แชร์กรณีปัญหาผู้ที่จองคิวผ่านระบบหมอพร้อมแล้ว ถูกเลื่อนวันนัดออกไป หรือไปตามวันเวลาที่นัดไว้ แต่กลับไม่ได้ฉีด โดยโรงพยาบาลเอกชน อ้างว่าวัคซีนยังไม่มา หลายเคสที่เกิดขึ้นแล้ว และยังมีย้ายให้ไปฉีดกับโรงพยาบาลอื่นแทน

ตอนนี้ ระบบหมอพร้อม รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว โดยขอให้คนไข้ส่งเอกสารหลักฐาน Inbox ไปที่เพจเฟซบุ๊กหมอพร้อม เพื่อรวบรวมข้อมูล และจะส่งรายชื่อไปให้ฉีดที่ในสถานที่ใหม่ ก่อนวันที่ 7 มิถุนายนนี้ เป็นการเยียวยา แก้ไขปัญหาให้ผู้จองฉีดวัคซีน