7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านไม่เอาถนนผ่านกลางหมู่บ้าน จ.พิษณุโลก

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในจังหวัดพิษณุโลก ไม่เอาถนนตัดผ่านชุมชน หวั่นทำไร้ที่อยู่และที่ทำกิน

ชาวบ้านบ้านกรมธรรม์ หมู่ 3 และบ้านดงประโดก หมู่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มากกว่า 100 ครอบครัว คัดค้านการสร้างถนนสาย ฉ 2 ผังเมืองรวมพิษณุโลก ของกรมทางหลวงชนบท ที่จะก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3 เมตร 50 เซนิเมตร มีเกาะกลางถนนกว้าง 4 เมตร 20 เซนติเมตร และไหล่ทางกว้างด้านละ 3 เมตร 50 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

โดย นายอุทัย ดอนตุ้มไพร ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 2563 เคยมีการทำประชาคมเรื่องก่อสร้างถนนแล้ว และชาวบ้านลงมติคัดค้าน แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลับมีป้ายประกาศ และเอกสารเวนคืนที่ดินส่งมาถึงชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านกังวลใจ แม้สอบถามไปที่ อบต.สมอแข ก็ได้รับคำตอบว่า ให้ไปถามที่กรมทางหลวงชนบท ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติหลักการเวนคืนที่ดิน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลอรัญญิก ตำบลหัวรอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ เพื่อเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง และรับฟังข้อเสนอ หากยังจะสร้างถนนต่อไป อยากให้มีการเปลี่ยนแบบ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด