เกาะกระแสออนไลน์

เราชนะเงินเข้าพรุ่งนี้ 1,000 บาท รอรับได้เลย เช็กวิธีการรับสิทธิอย่างไร ที่นี่

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ มาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้ ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

สำหรับยอดวงเงินที่แสดงให้เราได้เห็นบนแอปฯเป๋าตัง จำนวน 9,000 บาท เป็นยอดเก่าที่เราเคยได้รับ 7,000 บาท กับยอดใหม่ที่ทางรัฐได้เพิ่มให้ 2,000 บาท โดยผู้ได้รับสิทธิรอบใหม่นี้จะได้รับการโอนวงเงิน 1,000 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม และอีกครั้ง 1,000 บาท 27 พฤษภาคม 2564

วิธีรับวงเงินสิทธิโครงการเราชนะ 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

1.ผู้ได้รับสิทธิต้องอัพเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง
2.หากท่านเป็นผู้มีสิทธิในโครงการเราชนะ ระบบจะแสดงหน้าต่างที่ปรากฏออกมาอัตโนมัติ เกี่ยวกับโครงการ"เราชนะ"

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/19/60a4b52abdaae6.79670100.jpg
3.เมื่อเราคลิกเข้าไปในหน้าต่างโครงการเราชนะ ระบบจะแสดงข้อความว่า "ได้รับสิทธิเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 9,000 บาท ยอดสะสมสามารถใช้จ่ายได้ตลอดโครงการ"
 
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/19/60a4b52a9d0bf2.23718441.jpg


ทั้งนี้ สำหรับยอดวงเงินที่แสดงให้เราได้เห็นบนแอปฯเป๋าตัง จำนวน 9,000 บาท เป็นยอดเก่าที่เราเคยได้รับ 7,000 บาท กับยอดใหม่ที่ทางรัฐได้เพิ่มให้ 2,000 บาท

ในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม และ 28 พฤษภาคม 2564

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News