7HDร้อนออนไลน์

ดดีตลูกจ้างโรงแรมดังเชียงใหม่ร้องศูนย์ดำรงค์ธรรม ถูกเลิกจ้างไร้เงินชดเชย ช้ำถูกนายจ้างฟ้องเรียกเงิน 5 ล้าน

ดดีตลูกจ้างโรงแรมดังเชียงใหม่ร้องศูนย์ดำรงค์ธรรม ถูกเลิกจ้างไร้เงินชดเชย ช้ำถูกนายจ้างฟ้องเรียกเงิน 5 ล้าน
กลุ่มอดีตพนักงานและลูกจ้างของโรงแรมดาราเทวี เดินทางยื่นคำร้องต่อ ศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้มีคำสั่งให้ผู้บริหารโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ในฐานะ นายจ้าง จ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยตามกฎหมาย หลังจากพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบันอดีตพนักงานของโรงแรม ยังไม่ได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยดังกล่าว ทำให้อดีตพนักงานเดือดร้อน ประกอบกับ ขณะนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้กลุ่มอดีตพนักงานได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น

นายมังกร สรชัย หนึ่งในอดีตพนักงานโรงแรมดาราเทวี กล่าวว่า หลังจากที่พวกตนซึ่งเป็นอดีตพนักงานของโรงแรมดาราเทวี  รวม 88 คน ไปยื่นคำร้องต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องที่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าชดเชยตามกฎหมาย ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 64 จากนั้นพนักงานตรวจแรงงาน ได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินเดือน ค่าชดเชยให้ ทั้ง 88 คน เป็นเงินรวมกว่า 12.5 ล้านบาท แต่จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้เงินจำนวนนั้น หนำซ้ำ ทางผู้บริหารของโรงแรม ได้ส่งทนายความฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 5 ล้านบาทจากพวกตน รวม 10 คน กรณีที่ไปถือป้ายหน้าโรงแรม โดยทางผู้บริหารอ้างว่า ทำให้โรงแรมดาราเทวี เสียหาย

การไปยื่นคำร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ เพราะอยากเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยขอให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายแรงงานจนถึงที่สุดโดยเร็ว ซึ่งเชื่อว่าหากมีการดำเนินคดีอาญาตามที่กฎหมายกำหนดจนถึงที่สุด นายจ้างจะรีบปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน