เช้านี้ที่หมอชิต

รอรับได้เลย โอนเงินเราชนะงวดพิเศษ 1,000 บาท วันนี้

เช้านี้ที่หมอชิต - วันนี้ผู้ได้รับสิทธิผ่านโครงการรัฐ ทั้งโครงการเราชนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มได้รับเงินโอนเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่แล้ว

โดยกระทรวงการคลัง จะโอนเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ ให้ผู้ได้รับสิทธิกว่า 32.9 ล้านคน คนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ซึ่งสัปดาห์นี้ โอนรอบแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง วันนี้ (20 พ.ค.) รอบถัดไปจะได้รับเงินโอนวันที่ 27 พฤษภาคม

ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบาง จะได้รับโอนเงินในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.) คนละ 1,000 บาท ส่วนอีก 1,000 บาท จะโอนสัปดาห์ถัดไปหรือวันที่ 28 พฤษภาคม ส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน รอรับเงินโอนครั้งแรกวันที่ 24 พฤษภาคมหรือวันจันทร์หน้า และอีก 1,000 บาทวันที่ 31 พฤษภาคม