เกาะกระแสออนไลน์

เตรียมตัวเช็ก!! ประกาศสิทธิเราชนะ กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-ทบทวนสิทธิ รับ 8,000 บาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกาศผลการทบทวนสิทธิโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ไประหว่างวันที่ 6 มี.ค. - 13 พ.ค. 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตามช่องทางดังนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www. เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลข 02-111-1122

ทั้งนี้ ผู้ผ่านคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกรวม 8,000 บาท ในวันที่ 22 พ.ค. และจะได้รับวงเงินจากรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท ในโอนวันที่ 28 พ.ค. รวม 9,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2564

ในส่วนของประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงการทบทวนสิทธิในกรณีอื่นๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์เราชนะ หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์