7HD ร้อนออนไลน์

ขสมก. ประกาศกระเป๋ารถเมล์สาย ปอ. 514 ติดโควิด เผยไทม์ไลน์ช่วง 13-19 พ.ค.

วันนี้ (20 พ.ค. 64) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระบุข้อความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 514 เพศหญิง อายุ 52 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมบัญดารา สวีท สีลม ในเวลา 21.00 น.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2 จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังต่อไปนี้
1. แจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 หมายเลข 2 – 45125 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 13.50 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 หมายเลข 2 – 45125 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 หมายเลข 2 – 45125 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 หมายเลข 2 – 45125 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 หมายเลข 2 – 45125 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 12.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 12.00 น.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 หมายเลข 2 – 45125 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 12.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที ต่อมาเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมบัญดารา สวีท สีลม ในเวลา 21.00 น.

3.  เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514 จำนวน 1 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 2 – 45125 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง