เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีประดิษฐานเสาหลักเมืองนครสวรรค์

เช้านี้ที่หมอชิต - ติดตาม ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD กัน

เมืองนครสวรรค์ เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง เดิมเรียกว่าเมืองพระบาง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองชอนตะวัน กระทั่งต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนเป็นเมืองนครสวรรค์ มีฐานะเป็นเมืองเอก แต่ปรากฏว่า เสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมไปจนหมดสิ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน จึงเห็นพร้อมกันว่าควรสร้างหลักเมืองขึ้น บริเวณเชิงเขากบ และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2516 โดยหลักเมืองนี้สร้างด้วยไม้ราชพฤกษ์ และได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะทำพิธีอัญเชิญยอดเสาหลักเมืองขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2517 เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า บ้านเมืองจะสถิตสถาพรยืนนาน ประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง และเป็นหลักชัยที่จะนำความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล มาสู่บ้านเมือง