เจาะประเด็นข่าว 7HD

หมอเหรียญทอง ส่อ แห้ว สปสช. ชี้ จ่ายหนี้ให้ไม่ได้

พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ทวงหนี้ก้อนนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้า จั่วหัวเรื่องถึง เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) มีเนื้อหาระบุว่า เนื่องจาก โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ใช้เงินจำนวนมากในการจัดตั้ง รพ.สนามพลังแผ่นดินซึ่งเป็น รพ.สนาม ระดับ 3 และยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.สนาม ที่ต้องรับผิดชอบต่อวันมากกว่า 700 ราย ดังนั้น โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงมีค่าใช้จ่ายต่อวันสูงมากจึงจำเป็นต้องมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ จึงขอความกรุณาจาก สปสช. ได้โปรดชำระหนี้ค้างจ่ายจำนวน 13.2 ล้านบาทเศษ ให้แก่ โรงพยาบาล จากกรณีที่ สปสช. ยกเลิกสัญญาคลินิกซึ่งเป็นคู่สัญญาของ สปสช. จากเหตุประพฤติทุจริตเมื่อกลางปี พ.ศ.2563 ทำให้มีผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจำนวนมาก จากการที่ สปสช. ยกเลิกสัญญามาใช้บริการโดยตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ

โดย สปสช .ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาสามารถมาใช้บริการโดยตรงกับ รพ.ต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช. ได้ซึ่งหมายรวมถึง รพ.มงกุฎวัฒนะด้วย ทั้งนี้ สปสช. ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการหักค่ารักษาพยาบาลให้แก่ รพ.ต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึง รพ.มงกุฎวัฒนะด้วย หรือที่เรียกว่า Clearing House ตามที่ตกลงไว้กับทุกโรงพยาบาล ดังนั้น สปสช. จึงปฏิเสธหน้าที่ Clearing House นี้ไม่ได้ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงขอความกรุณาจาก สปสช. ได้โปรดชำระหนี้ค้างจ่ายจำนวน 13.2 ล้านบาทเศษให้แก่ รพ.มงกุฎวัฒนะโดยด่วนที่สุดด้วย

ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่ ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ท่านชี้แจงเรื่องนี้ว่าทาง สปสช. ได้มีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกับทางคลินิกคู่สัญญาไปแล้ว แต่เกิดกรณีการทุจริตจึงต้องยกเลิกเป็นคู่สัญญา ซึ่งตามปกติการส่งตัวผู้ป่วยจากคลินิกไปรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญา คลินิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะ สปสช.ได้จ่ายเงินไปแล้ว ดังนั้น การที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาเรียกร้องเงิน จึงไม่สามารถจ่ายให้ได้