สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เราชนะ ทบทวนสิทธิ เปิดตรวจสอบสถานะ รับเงินเยียวยา 9,000 บาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้ยื่นความประสงค์ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2564 นั้น

ขณะนี้สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้แล้วทั้งทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ 0 2-111-1122

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันนี้ (22 พ.ค.) และจะได้รับการโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม รวมเป็น 9,000 บาท ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ส่วนผู้ผ่านสิทธิโครงการ ม33 เรารักกัน จะได้รับเงินเติมเข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" งวดแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คนละ 1,000 บาท และเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทในเช้าวันที่ 31 พฤษภาคมนี้