ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : ผ่าโครงสร้างราคาน้ำมันไทย ถูกลงได้อีกไหม?

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด วันนี้ ผ่าโครงสร้างราคาน้ำมันที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน ราคาขึ้น ๆ ลง ๆ แล้วราคาที่ใช้อยู่สมเหตุผลหรือไม่ ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์