7HD ร้อนออนไลน์

ตลาดยิ่งเจริญประกาศปิดตลาดอีก 3 วัน เหตุผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหนึ่งยังไม่ได้เตียง

วันนี้ (23 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ตลาดยิ่งเจริญ” โพสต์ประกาศปิดตลาดยิ่งเจริญเพิ่มเติม โดยข้อความระบุว่า ตามที่ตลาดยิ่งเจริญ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตลาดยิ่งเจริญ กำหนดปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16-23 พ.ค. 2564 เพื่อดำเนินการยกระดับทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามหลักสุขาภิบาล และตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติและชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญจำนวน 4,000 คน เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พ.ค. 2564 นั้น ผลการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด 129 คน ประกอบด้วย ชาวไทย 55 คน และชาวต่างชาติ  74 คน

โดยผู้อำนวยการเขตพร้อมคณะผู้บริหารเขตบางเขน ประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เพื่อประเมินการแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดโรค โดยคำนึงถึงหลักการสาธารณสุขและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

เมื่อทางตลาดยิ่งเจริญได้รับทราบผลตรวจกลุ่มล่าสุดในช่วงเช้า (22 พ.ค.64) ได้ติดตามการส่งตัวรักษา พบว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งยังไม่ได้เข้ารับการรักษา เนื่องจากข้อจำกัดด้านเตียงไม่ว่างที่โรงพยาบาลสนามต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนดังกล่าวจำต้องกักตัวที่ห้องพัก พร้อมกับบุตร ทารก ครอบครัว ญาติพี่น้อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายวงผู้ป่วย และส่งผลกระทบในการแพร่ระบาดโรคเพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ ตลาดยิ่งเจริญ คำนึงถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงตามหลักการสาธารณสุข จึงพิจารณาเห็นควรขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มอีก 3 วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 พ.ค. 2564

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/23/60a9c53078eb50.97142234.jpg