ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : เปิดผลดี-ผลเสีย พลังงานไฟฟ้ารุกคืบน้ำมัน

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด ตามดูทิศทางน้ำมันไทย ซึ่งขณะนี้มีพลังงานไฟฟ้่าเริ่มรุกคืบชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น จะเกิดผลดีและผลเสียใด ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์